Uudet rakennusmääräykset

Sähkölämmitys on mahdollista toteuttaa vuonna 2012 voimaan tulleiden rakennusmääräysten mukaan E-lukuvaatimusten täyttyessä.

Nykyiset määräykset perustuvat kokonaisenergiankulutuksen säännöstelyyn. Kokonaisenergian tarkasteleminen tuo vapauksia toteuttaa rakennukset kustannustehokkaasti. Parantuva energiatehokkuus pienentää kustannuksia.

Eri rakennustyypeille on asetettu oma E-luvun yläraja, joka ei saa ylittyä. Esimerkiksi jos pientalon nettopinta-ala on 110 neliömetriä, yläraja on 204 kilowattituntia neliömetriä kohden (kWh/m2).

Uudet rakennusmääräykset koskevat normaaleja asuinrakennuksia sekä vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitettuja vapaa-ajan rakennuksia. Yksityiskäyttöön rakennettavilla vapaa-ajan asunnoilla ei ole E-lukuvaatimusta.

Pitkävaikutteinen energiatehokkuus voidaan saavuttaa muun muassa kiinnittämällä erityistä huomiota rakenteiden ja lämpimän veden tuoton lämpöhäviöiden pienentämiseen. Myös käyttämällä iv-järjestelmässä parasta mahdollista lämmön talteenottoa sekä hyödyntämällä nykyaikaista ohjaustekniikkaa, on mahdollista säästää energiaa.

Oheisesta liitteestä löydät tarkemmat ohjeet E-luvun laskentaan.