Patterilämmitys

Sähkölämmittimet muuttavat sähköenergian lämmöksi juuri siellä, missä lämpöä tarvitaan.

Lasinen sähkölämmitin koostuu lasilevystä, jonka pinnalla on sähköä johtava näkymätön kerros. Tämän päällä on toinen lasilevy mekaanisena suojana. Lämmitin voi olla joko läpinäkyvä tai sävytetty. Kuvan läpinäkyvä Nobö Safir -lämmitin toimii näyttävänä sisustuskokonaisuuden osana.


Patterilämmitys on edelleen yleisin sähkölämmitysratkaisu. Sähkölämpöpatterit luovuttavat säteilylämpöä ympäristöönsä, ja lisäksi patteri lämmittää ilman, joka kulkeutuu sen pintaa pitkin joko ulko- tai sisäpuolelta.

Sähköpatterit eivät vaadi rakentamisen erikoisratkaisuja. Patterit sijoitetaan yleensä ikkunoiden alle, missä ne parhaiten poistavat vetoa. Lämpötilaa voidaan huonekohtaisesti säätää noin 0,5 asteen tarkkuudella, jopa tarkemmin. Helpon asennettavuuden takia patterilämmitys sopii erityisen hyvin peruskorjauskohteisiin, joissa uusitaan lämmitysjärjestelmä.

Sähköpattereita voidaan käyttää kaikissa kodin tiloissa märkätilat mukaanlukien. Esimerkiksi saunan löylyhuone tarvitsee lämpöä muulloinkin kuin saunailtoina. Siksi saunaan sijoitetaan lämpöpatteri tai riittävä lattialämmitys. Nykyaikaisen, elektronisella termostaatilla varustetun sähköpatterin pintalämpötila on normaalikäytössä sama kuin vesikiertoisen lämmityspatterinkin.

Sähkölämmityspatterit voivat ylikuumentua, jos ilma ei pääse kiertämään niiden ympärillä. Uudet patterit on pääsääntöisesti varustettu ylilämpösuojalla, mutta vanhoissa patterimalleissa ei välttämättä ole tällaista ominaisuutta. Tästä syystä lämmitintä ei saa vanhoissa kohteissä peittää, eikä sitä suositella uusissakaan kohteissa. Samasta syystä huonekaluja ei tulisi sijoittaa liian lähelle sähköpatteria. Jos lämmittimet tai niiden termostaatit rikkoutuvat, niitä ei saa käyttää viallisina, vaan ne on korjattava kuntoon tai yleensä uusittava. Tänä päivänä pattereista löytyy myös ns. design-malleja, joita voidaan käyttää jopa sisustuksellisina elementteinä.

Sähkölämmittimillä eli sähköpattereilla toteutettu huonekohtainen
sähkölämmitys on helpporakenteinen, toimintavarma ja hankintakustannuksiltaan edullinen järjestelmä. Lämmittimet voidaan myös pienellä työllä ja edullisesti asentaa saneerauskohteisiin tai lisälämmittimiksi. Lämmittimien muita etuja ovat yksinkertainen tekniikka, korjaustyön helppous ja hyvä hyötysuhde.

Sähkölämmittimien sijoittaminen

Sähkölämmittimet sijoitetaan pääsääntöisesti ikkunoiden alle. Ikkunoiden seinää suurempi lämmönjohtavuus aiheuttaa suuremman lämpöhäviön ikkunan kohdalla, jolloin ilma jäähtyy. Kylmä ilma raskaampana valuu alaspäin ja aikaansaa ilmavirtauksen, joka koetaan vedontunteena. Sisäseinälle sijoitettu lämmitin voi vielä vahvistaa tätä ilman kiertoa.

Peittämissuojatut lämmitinrakenteet tekevät turvallisiksi myös verhojen käytön lämmittimien edessä. Erityisesti niitä käytetään vaatehuoneissa ja vastaavissa tiloissa. Hyvä lämmitystulos kuitenkin edellyttää, että ilma pääsee vapaasti kiertämään lämmittimen läheisyydessä.

Lämmittimissä on valinnanvaraa

Yleisimmin käytettävät sähkölämmittimet ovat ilmatäytteisiä. Lämmittimet ovat kooltaan melko suuria ja niiden pääasiallinen käyttö on asuin- ja oleskelutiloissa.

Yhdistelmälämmittimissä osa lämmöstä tulee lämmittimen etupinnan säteilynä ja osa ylöspäin suuntautuvana ilmavirtana. Lämmitinrakenne on tehokas ja sen pintalämpötilat ovat alhaiset.


Öljytäytteisissä lämmittimissä öljy tasoittaa lämmittimen pintalämpötiloja kytkentäjaksojen aikana.

Kivitasolämmittimissä lämmityselementit ovat kivimassan sisällä ja kivilevyn pinta johtaa ja
säteilee lämmön huoneeseen. Lämmittimen massasta johtuen sen pintalämpötilat muuttuvat hitaasti, vaikka termostaatti ohjaa lämmön päälle ja pois.

Sähkölämmittimien säätö ja ohjaus

Yleisin ja yksinkertaisin tapa ohjata sähkölämmittimillä toteutettua lämmitystä on lämmitinkohtaiset termostaatit. Mikäli samassa huonetilassa on useita lämmittimiä, voidaan käyttää yhtä termostaatilla varustettua lämmitintä, joka ohjaa kaikkia tilan lämmittimiä samanaikaisesti.

Sähkölämmittimiä voidaan ohjata myös keskitetyllä ohjausjärjestelmällä, jolloin huoneisiin sijoitetaan erilliset huoneanturit ja lämmittiminä käytetään ilman termostaattia olevia lämmittimiä. Patterityypin valintaan vaikuttaa lämmitystavan lisäksi myös sisustusnäkökulma.