Tukilämmitys

Omakotitalorakentajan kannattaa jo heti rakennusvaiheessa miettiä voidaanko ostettavaa energianmäärää ja lämmityskustannuksia pienentää täydentävällä lämmitysjärjestelmällä.

Tällaisia ovat mm. tulisijat, aurinkolämpö ja ilmalämpöpumput. Täydentävillä lämmitysjärjestelmillä talon koko lämmöntarpeen kattaminen on hankalaa tai mahdotonta, mutta niillä voidaan pienentää merkittävästi ostettavan energian määrää.