Sähkölämmitys passiivi- ja matalaenergiataloissa

Passiivi- ja matalaenergiatalot lämpiävät parhaiten sähköllä. Passiivi- ja matalaenergiataloissa säästetään energiaa hyvällä eristyksellä, yksinkertaisilla ja tiiviillä rakenneratkaisuilla, ilmastoinnin korkealla lämmön talteenotolla ja sähkölaitteiden energiatehokkuudella.

Huomiota kiinnitetään myös talotekniikan ja sähkölaitteiden energiatehokkuuteen. Tavoitteena on toimiva koti, jossa on terveellinen ja puhdas sisäilma.


Lämmön tarve ja jäähdytys

Passiivi- ja matalaenergiataloissa suoran sähkölämmityksen käyttökustannukset ovat edulliset pienen energiankulutuksen vuoksi. Suuri osa tarvittavasta lämmitysenergiasta tulee kodinkoneista ja muista sähkölaitteista sekä talon asukkkaista vapautuvana hukkalämpönä.

Etelä-Suomessa passiivitalon lämmitysjärjestelmää ei tarvitse pitää päällä kuin vuoden 3–4 kylmimpänä kuukautena, eikä silloinkaan päivittäin.

Passiivi- ja matalaenergiataloissa tulee kiinnittää erityistä huomiota lämmöneristykseen ja rakenteiden tiiviyteen. Tiiviyden takia ilmanvaihtolaitteiden valintaan pitää kiinnittää erityistä huomiota, ettei rakenteisiin pääse kertymään kosteutta, ja jotta sisäilma pysyy jatkuvasti raikkaana ja miellyttävänä hengittää.

Automatiikalla varustettu ilmanvaihtolaite säästää myös energiaa jos laitteet osaavat säätää tehoa pienemmäksi silloin kun rakennuksessa ei oleskella.

Lämmityksen ohjaus- ja säätöratkaisuihin kannattaa panostaa, jotta huonelämpötila pysyy toivotulla tasolla eikä ylimääräistä lämmitys- tai jäähdytystarvetta pääse vahingossa syntymään.

Nykyaikainen sähkölämmitys reagoi nopeasti esimerkiksi ruuanlaiton aiheuttamaan lisälämpöön. Sähkölämmityksen hyvä reagointinopeus muihin lämmönlähteisiin on keskeisiä tekijöitä miellyttävän sisälämpötilan aikaansaamiseksi.

Ohjaukset ja säädöt on toteutettava niin, että jokainen yksittäinen tila pidetään käyttötarpeen mukaisessa lämpötilassa vain niitä todella käytettäessä.

Lämmityskaapelit voidaan asentaa yhtä hyvin kattoon kuin lattian alle. Jos passiivitaloon valitaan lattialämmitys, lämmityksen mitoitus ja lämmityskaapeleiden sijoittelu kannattaa suunnitella tarkasti, jotta lämpöä riittää myös talven kovimmilla pakkasilla, mutta taloon ei rakennetta suotta tarpeettoman raskasta ja kallista lämmitysjärjestelmää.

Esimerkiksi vesikiertoinen patteriverkosto tai lattialämmitys on passiivitalon vähäiseen lämmitystarpeeseen nähden raskas, kallis ja vaikeasti hallittava järjestelmä.

Kesäaikana passiivitalon jäähdytystarve on pienempi kuin normitalossa, koska eristys pitää lämmön tarvittaessa myös ulkopuolella. Tämä voi tosin tapauskohtaisesti edellyttää auringon säteilyn sisäänpääsyä estäviä ratkaisuja kuten kaihtimia tai markiiseja.

Mukavuuden lisäämiseksi passiivitalon ilmanvaihtolaitteisto kannattaa varustaa myös tuloilman jäähdytyksellä. Jäähdytys voidaan toteuttaa joko lämpöpumpulla tai tavallisella jäähdytyskompressorilla. Passiivitalossa on olennaista varmistaa, että jäähdytysjärjestelmä ja ilmanvaihtolaitteisto on varustettu kosteuden poistolla, jottei ylimääräinen kosteus pääse tiivistymään talon rakenteisiin.

Sähköala Koti -lehden artikkeleita aiheesta:

Hyvin eristetty talo lämpenee vaivatta sähköllä

Sähkölämmitys toimii energiatehokkaissa pientaloissa

Passiivitalon rakentajan kokemuksia