Sähkölämmityksen ohjaus

Sähkölämmityksien ohjaukset voidaan yhdistää keskitettyihin, koko rakennusta ohjaaviin ja palveleviin nykyaikaisiin automaatiojärjestelmiin taloudellisesti kannattavana ratkaisuna. Myös lämmityslaitevalmistajien omat ohjausjärjestelmät ovat kannattavia vaihtoehtoja silloin, kun rakennuksen muita järjestelmiä ei ole yhdistettävissä sitä palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Huonekohtaisuus on tärkeää

Ainoastaan huonekohtaisesti toteutetuilla lämmityksillä ja niiden ohjauksilla on todellinen mahdollisuus saavuttaa lähes tilanteessa kuin tilanteessa haluttu asumismukavuus. Uudisrakennuksissa tämäkään ei yleensä vielä riitä, vaan itse lämmityslaitteiden tai -järjestelmien ominaisuuksien tulee olla sellaisia, etteivät ne itse häiritse nopeitakaan ohjaus- tai säätöprosesseja esim. turhien viiveiden muodossa. Sähkölämmityslaitteet ja -järjestelmät oikein valittuna ja nykyaikaisin ohjausjärjestelmin toteutettuina ovatkin oikeastaan ainoita, jotka tähän pystyvät.

Toimii vahoissakin kohteissa

Vanhoissakin sähkölämmityskohteissa, niiden uudistamisen yhteydessä, kannattaa huomioida nykypäivän ohjausmahdollisuudet. Uudistaminen voi olla perusteltu toimenpide vanhoissa kohteissa, vaikka sähkölämmityslaitteet eivät vielä olisi tulleetkaan elinkaarensa loppuun. Sama kohde kun voi uudistuksien jälkeen kuluttaa kymmeniä prosentteja vähemmän energiaa ja energiakustannusten säästöt voivat olla vielä tästä selvästi suurempia, jos samalla siirrytään hyödyntämään sähköenergian ostossa tuntitariffijärjestelmää. Myös osaratkaisut voivat tulla tällöin kysymykseen eli uusitaan järjestelmä vain tarpeellisin ja eniten kustannussäästöjä tuottavilta osin.

Uusimmat mahdollisuudet

Tuntikohtaiset sähkön ostotariffit ja aurinkosähkön paikallinen tuottaminen ovat avanneet aivan uuden maailman hyödyntää sähkölämmityskohteen ohjattavuuksia niin vahoissa kuin uusissakin kohteissa ja saavuttaa helpon ohjattavuuden avulla jopa merkittäviä kustannussäästöjä energialaskussa.

Automaatioon uskotaan muuallakin

Automaation tuoma hyöty näkyy selkeästi mm. standardissa SFS-EN 15232, jota kaikissa EU-maissa tulisi laskennallisissakin tarkasteluissa soveltaa ja monissa maissa näin tehdään. Valitettavasi vain ei vielä meillä täällä Suomessa. Automaation hyödyntäminen parantaa kuitenkin kiistatta energiatehokkuutta niin uudessa kuin vanhassa kohteessa ja vaikka meillä ei sitä vielä voida laskennallisesti hyödyntää, on sen toteuttaminen siitä huolimatta kohteessa kuin kohteessa järkevää ja perusteltua.