Ekosuunnitteludirektiivi tuo uusia vaatimuksia sähkölämmittimille

Ekosuunnitteludirektiivin mukaisten sähköisten tilalämmitinasennusten tekeminen edellyttää tietämystä. Tilalämmittimien ekosuunnittelua koskeva asetus 2015/1188 astui voimaan viime vuoden alussa. Se tuo uusia velvollisuuksia sekä urakoitsijalle, maahantuojalle että valmistajalle ja sen tunteminen on tärkeää, jotta lainvastaisilta asennuksilta vältyttäisiin.

Koko kirjoitus on luettavissa sähköala.fi -verkkosivulla.


Lämmin koti 7.1.2020