Sähkölämmitys sopii suoraan kapasiteettimarkkinoille

Tulevaisuuden ratkaisuissa on aika palata suosimaan suoraa sähkölämmitystä täydentäen järjestelmää aurinkosähköpaneelein ja varustamalla kohde hyvällä taloautomaatiolla.

Suoraa sähkölämmitystä on käytetty tehohuippupiikkien tasaamiseen jo 1970-luvulta lähtien. 1990-luvulla tästä lähdettiin luopumaan sähkömarkkinoiden muutosten yhteydessä, kun energiamyynti ja sähköverkkotoiminta eriytettiin. 

Tällä vuosikymmenellä etäluettaviin mittareihin siirryttäessä poistui useimmilta verkkoyhtiöiltä suora mahdollisuus ohjata kuluttajien laitteistoja. Suorasähkölämmitteisten kohteiden asennusratkaisuissa tämä mahdollisuus kuitenkin säilytettiin ja mitään todellista vahinkoa ei ole päässytkään syntymään. Suomessa on käytössä tälläkin hetkelle vähintään 600 000 sähkölämmityskohdetta, joiden lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuotto on helposti saatavissa palvelemaan kapasiteettimarkkinoita.

Toiminta on toki käänteinen eli kyseisten kohteiden kuormien päälle meno voidaan tarvittaessa tilapäisesti estää suurten sähköhuippujen ajaksi, eivätkä asiakkaat edes huomaisi mitään tapahtuneen. Lisäksi kohteissa on käytössä kiukaan ja suorien sähkölämmitysten vuorottelukytkentä, joka sekin omalta osaltaan estää suorien sähkölämmityskohteiden tehohuippujen muodostumista. Muissa sähkölämmitysmuodoissa kuten erilaisissa lämpöpumppuratkaisuissa tällaista vuorottelua ei ole ja siksi ne aiheuttavatkin merkittävästi suurempia huipputehoja juuri kriittisimpään aikaan suoraan sähkölämmitykseen verrattuna. 

Uusissa kohteissa vuositason energiankulutuskin voidaan pitää alhaisimpana yhdistelmällä suora sähkölämmitys + aurinkopaneelit varustettuna asianmukaisella taloautomaatiolla. Kustannustehokkuus on huippuluokkaa, joten kuluttajakin saa sijoittamalleen rahalle hyvän vastineen. Kaikki fysikaaliset ja taloudelliset tosiasiat puoltavatkin uudiskohteissa kyseisen ratkaisun paremmuutta. Kun ratkaisu soveltuu vielä mitä parhaimmin kapasiteettimarkkinoille varmistamaan lämmityksistä muodostuvien sähköverkon huippukulutuspiikkien alhaisuus, on aika kääntää kehityksen sivua. 

Tulevaisuuden ratkaisuissa onkin aika palata suosimaan suoraa sähkölämmitystä täydentäen järjestelmää aurinkosähköpaneelein ja varustamalla kohde hyvällä taloautomaatiolla.

 

Gustaf Åberg

Lämmin koti 14.3.2017