Maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksiin toivotaan muutoksia

Maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksiin toivotaan muutoksia


Lausuntoaika maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksistä päättyi perjantaina 13.5.2016. Määrällisesti muutosesitykset jäivät melko vähäisiksi. Valmisteluvaiheessa laaja-alaisesti valmistellussa kokonaisuudessa esille nostettujen näkemysten olisi toivonut paremmin tulevan otetuksi huomioon jo luonnoksia valmisteltaessa. Koskien erityisesti samassa yhteydessä kommentoitaviksi annettuja asetusehdotuksia, joiden viralliset lausuntopyynnöt toteutetaan vasta myöhemmin. Nyt moni asia jäi ikään kuin ilmaan tai oletuksien varaan, eikä kunnon kokonaisvaltaisia päätelmiä asetusten muutosvaikutuksista ollut tehtävissä.  Toivottavasti asetusten valmistelu etenee edelleen laaja-alaisesti kaikkia osapuolia kuunnellen, jotta tarvittavaa dynamiikkaa, vaihtoehtoisien ratkaisujen mahdollistamista ja cleantecin ratkaisuja tukevia toteutusmahdollisuuksia olisi jatkossa synnytettävissä aina vientiteollisuudenkin käyttöön. Toivottavasti myös maankäyttö- ja rakennuslain sisältöön tulee esityksemme mukaiset muutokset ja asetusmuutoksissa otetaan entistä paremmin huomioon tulevaisuuden suuntaviivat Pariisin ilmastopäätöksineen.

Sähkölämmitysfoorumin lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksiin sekä sen perustelumuistion sisältöön, sekä asetusluonnosten kommentointi perusteluineen käyvät ilmi erillisistä liitteistä.

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin

Kommentointi asetusmuutosehdotuksiin


Lämmin koti 18.5.2016