Järki on voittamassa energia- ja ilmastopolitiikassa?

Sähköala-lehden kesä-heinäkuun numeron pääkirjoituksessa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen arvioi EU:n uusittua ilmasto- ja energiatiekarttaa vuoteen 2050.

Kyllösen mukaan uusien dokumenttien viesti on yhtenevä ja voidaan todeta, että vuodelle 2020 asetettu kolmiotavoite 20-20-20 (CO2-päästöt 20 % alas, uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta 20 prosenttia lisää) ei ole toiminut. Hänen mukaansa käytännön ongelmana on, että jäsenvaltioissa vasta implementoidaan lainsäädäntöön direktiivejä, jotka perustuvat epäonnistuneeseen 20-20-20 -tavoitteeseen.

Kyllönen toivoo kirjoituksessaan, että uudet linjaukset alkaisivat mahdollisimman pian ohjata direktiivejä ja maakohtaista lainsäädäntöä. Silloin päästäisiin tilanteeseen, jossa sähkön rooli korostuu, hajautettu energian - myös sähkön - tuotanto lisääntyy ja tasapaino hajautetun ja keskitetyn sähköntuotannon ja toimitusvarmuuden välillä säilyy ja kehittyy kustannustehokkaasti.

Koko pääkirjoitus on luettavissa sähköala.fi-sivustolla.

Lämmin koti 30.6.2014