Sähkölämmitys on mitä parhain tulevaisuuden lämmitysmuoto

Sähkölämmityksen vastustaminen on saanut suhteettomat mittasuhteet. Nyt asiaan on tarttunut Pellervon taloustutkimus, joka tarkoitushakuisesti ja omaa intressipiiriään ajatellen haluaa painaa kaikki suomalaiset sähkölämmittäjät maan rakoseen. Pellervon päättelyn lopputulos on väärä, eikä se ota huomioon sitä, että tulevaisuuden rakennus tarvitsee hyvin vähän lämmitysenergiaa. Sähköenergiaa elämiseen tarvitaan joka tapauksessa. Siksi myös tulevaisuuden talon tarvitsema hyvin pieni lämmitysenergia saadaan helposti ja edullisesti nimenomaan sähköllä.

Suomen tämänhetkisestä sähköntuotannosta yli 70 % on hiilidioksidivapaata. Kaukolämmön tuotannosta vastaavasti hiilidioksidivapaata tuotantoa on alle 30 % kokonaistuotannosta. Hiilidioksidivähennyksiä tulisi tehdä siellä, missä niiden vähentämisellä saavutetaan tuntuvin vaikutus mahdollisimman pienin toimenpitein. Suurinta huolta pitäisi kantaa heidän, joilla lämmitysmuoto tuottaa tuntuvia CO2-päästöjä, kuten esimerkiksi öljylämmössä.

Suomessa on tällä hetkellä n. 500 000 kuivaa sähkölämmitteistä vakituisessa asuntokäytössä olevaa rakennusta sekä yli 200 000 vapaa-ajan asuntoa, joissa kuiva sähkölämmitys on päälämmitysmuotona. On korkea aika lopettaa näissä kohteissa asuvien ihmisten perusteeton syyllistäminen. Näiden kohteiden lämmitystapavalintaa tehdessä toisena vaihtoehtona olisi ollut öljylämmitys. Tämä vaihtoehto olisi ollut CO2-päästöjen kannalta katastrofaalinen. Lisäksi vielä vesikiertoisina lämmitysjärjestelminä ne olisivat kokonaisuutena kuluttaneet noin 25 % enemmän energiaa lämmitykseen ja kuluttaisivat edelleen, kuiviin sähkölämmitysjärjestelmän kohteisiin verrattuna. Tällainenko toiminta olisi ollut järkevää?

Jos tuo PTT:n luoma mielikuva olisi totta, miksi panostamme sähköiseen liikenteeseen ja sähköautoihin. Kaikkialla muuallakin maailmassa oltaisiin siis väärässä ja usko sähköön sekä sähköisen liikenteen tuomaan hiilidioksidivapaaseen yhteiskuntaan olisi pelkkää silmän lumetta.

Uudisrakennuksissa jo tämän vuosikymmenen lopussa toteutettava lähes nollaenergiarakentaminen tarkoittaa puolestaan sitä, että lämmitystä ei juurikaan tarvita. Siten sillä miten tulevaisuuden uudet rakennukset ja varsinkin pienkohteet lämmitetään, ei ole juuri mitään merkitystä CO2-päästöjen kannalta. Ainoastaan lämmitysjärjestelmien investointikustannusten suuruudella on kuluttajan kannalta merkitystä. Tässä asiassa taas sähkölämmitys on totuttuun tapaan usein ylivertainen muihin järjestelmiin verrattuna. Jos uudiskohteissa ostettavan kulutussähkönkin osuutta halutaan vähentää, aurinkosähköpaneelit talon katolle ovat erinomainen vaihtoehto, jolloin rakennuksen omistaja voi jopa myydä tuottamaansa uusiutuvaa aurinkosähköä muiden käytettäväksi.

Itse asiassa, tavoiteltaessa lähes hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta, sähkölämmitys on jopa auttamassa kehityskulkua tavoiteltuun suuntaan. Siksi sitä pitää paremminkin suosia, kuin vastustaa tai väheksyä pätemättömin perustein.

 

Lämmin koti 19.6.2014