Mikä on Suomen riippuvuus Venäjältä tuodusta sähköstä?

Asialla on turha spekuloida. Parhaiten kulloisenkin tilanteen voi tarkastaa alla olevasta verkko-osoitteesta. Kannattaa käydä katsomassa, voit hämmästyä. Kannattaa kiinnittää huomiota myös lauhdetuotannon määrään suhteutettuna kokonaistuotantoon ja siten sen merkitykseen hiilidioksidipäästöissä.

LINKKI VERKKO-OSOITTEESEEN (Fingrid Oy:n verkkosivu)

http://www. google. fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&f rm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ve d=0CDgQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww. fingrid. fi%2Ffi%2Fsahkomarkkinat%2Fvoimajarjestelman- tila&ei=11dCU6GkJ- Wu4ATE44GIDw&usg=AFQjCNHY8MxqIeOkp53fXIWs apy1FyUm4w&bvm=bv. 64125504,d. bGE

Lämmin koti 7.4.2014