Kansa haluaa mitattuun todelliseen kulutukseen perustuvan energiatodistuksen

Omakotiliiton taloustutkimuksella teettämän selvityksen mukaan n. 90 % suomalaisista haluaa energiatodistuksen, joka perustuu mitattuun todelliseen kulutukseen. Voimassa olevan teoreettisiin laskelmiin perustuvan mallin voidaan katsoa saaneen täystyrmäyksen. Toivottavaa on, että eduskunta Omakotiliiton kansalaisaloitetta käsitelleessään ottaa tämän huomioon ja käynnistää energiatodistuslain ja asetuksen uudelleen valmistelun niin, että saadaan aikaan kansalaisia tyydyttävä energiatodistusvaihtoehto.

Tutkimuksessa haastateltiin 1005 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±3 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla. Se tarkoittaa, että jos tehdään sata erillistä tutkimusta, niistä 95 tuottaa tuloksen, joka on kyseisen virhemarginaalin sisällä.

Taloustutkimuksen tekemän kyselyn tulokset

Lämmin koti 28.3.2014