Energiatodistus on harmaan talouden kasvualusta

Valtio torjuu vasemmalla kädellä harmaata taloutta veronumerolla, siihen liittyvällä lainsäädännöllä ja käännetyllä arvonlisäverolla. Samalla se luo oikealla kädellä alustan rikolliselle toiminnalle energiatodistuksella ja sitä koskevilla säädöksillä.

Energiatodistuksia ja energiatodistusten laatijoita valvoo ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus). Valvonta tosin kohdistuu vain ARA:lle toimitettuihin todistuksiin, ei sinne toimittamattomiin. Valvooko kukaan, että kaikki lainsäädännön edellyttämät energiatodistukset oikeasti tehdään ja toimitetaan ARA:lle valvottaviksi?

Perustason pätevöityneitä energiatodistusten laatijoita on tällä hetkellä yli tuhatviisisataa, ja ylemmänkin tason laatijoita reilut sataviisikymmentä. Pätevöityneistä laatijoista on olemassa julkinen henkilörekisteri, josta ilmenee pätevöityneen nimi ja kotipaikka, ei esimerkiksi yritys tai yhteisö, jonka puitteissa hän toimii.

Todistuksen tilaaminen toimijalta jolla ei ole y-tunnusta asettaa todistuksen tilaajan mahdollisesti työnantajan asemaan kaikkineen siihen kuuluvine ennakonpidätys- ja muine velvollisuuksineen tai kyseessä on vähintään työkorvaus joista ennakonpidätys on ennakkoperintäasetuksen mukaan 13 %. Miksi kelvollisiksi energiatodistuksia antamaan ei säädetty ainoastaan ennakkoperintärekisteriin merkityt yritykset?

Energiatodistuksista merkittävä osa tehdään tavallisille kuluttajille, eivätkä sen laatimiskustannukset oikeuta kotitalousvähennykseen. Kun todistuksia voivat tehdä muutkin kuin ennakkoverovelvolliset, houkutus niiden teettämiseen ja työn tarjoamiseen "käteismaksulla" ilman kuittia on suuri, kiinnijäämisriski taas on olematon.

Toimintaa energiatodistuksen liepeillä kuvaa osaltaan lokakuun lopussa 2013 yritysrekisteriin merkityn firman kotisivujen maininta "ammattilaistemme laatimien useiden tuhansien energiatodistusten toimittamisesta erityyppisiin rakennuksiin". Lisäksi sivuilla kerrotaan, että todistuksessa käytettäviä raja-arvoja ei tarvitse miettiä, kun ne tulevat suoraan kuin apteekin hyllyltä! Nykymuotoisia energiatodistuksia tosin on vaadittu vasta 1.6.2013 alkaen ja energiatodistusta koskeva lainsäädäntö on valmistunut vuoden 2013 aikana. Onko "apteekin hyllyltä kirjoitettavat energiatodistukset yhteiskunnallisesti niin arvokkaita, että niiden hankkiminen täytyy säätää lähes kaikille rakennusten omistajille pakolliseksi?

Toivo Lötjönen
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
järjestöpäällikkö

 

Lämmin koti 26.11.2013