Uusia ohjeita E-luvun laskentaan

Sähkölämmitysfoorumi on julkaissut uudet ohjeet sähkölämmitteisten rakennusten E-luvun laskentaan.

Uudet, 1.7.2012 voimaan astuneet rakentamismääräykset mahdollistavat edelleen suoran sähkölämmityksen, mikäli kokonaisenergian käyttöä määrittelevät E-lukuvaatimukset täyttyvät.

Eri rakennustyypeille on asetettu oma E-luvun yläraja, joka ei saa ylittyä. Esimerkiksi jos pientalon nettopinta-ala on 110 neliömetriä, yläraja on 204 kilowattituntia neliömetriä kohden (kWh/m2).

E-luvun laskennassa huomioidaan paitsi rakennuksen lämpöhäviöt ja osa muusta energiankulutuksesta, myös rakennuksen lämmitystapa. Sähkölämmitteisissä rakennuksissa E-lukuvaatimukset on helppo täyttää esimerkiksi ilmanvaihtoon kiinteästi integroidun ilmalämpöpumpun avulla.

Tarkemmat E-luvun laskeohjeet on koottu näiden sivujen Sähkölämmityksen toteutus -osioon.

Lämmin koti 15.8.2012