E-luvun laskennassa pahoja virheitä

Rakennusten energialuvun laskennassa on pahoja virheitä. Sähkölämmitysfoorumi ry:n laskelmien mukaan uusiin, 1.7.2012 voimaan astuneisiin energiamääräyksiin sisältyvä lämpimän käyttöveden energiankulutusarvojen laskentamalli sisältää pahoja virheoletuksia.

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa väärät oletusarvot voivat nostaa rakennuksen kokonaisenergiankulutusta mittaavan E-luvun pahimmillaan jopa 30-50 % todellista suuremmaksi. Virheen vaikutus korostuu sitä suuremmaksi, mitä pienempi rakennuksen energiankulutus muuten on.

Esimerkiksi vähän lämmitysenergiaa kuluttavan passiivitalon lämmitys olisi selvästi edullisinta ja helpointa toteuttaa yksinkertaisella sähkölämmitysjärjestelmällä, mutta nyt virheelliset laskentaperiaatteet ja lähtöarvot ohjaavat kuluttajia tekemään epäedullisia, kalliita ja kustannustehottomia lämmitysratkaisuvalintoja , pahimmillaan jopa pakon sanelemina.

Sähkölämmitysfoorumin asiantuntijoiden laskelmien mukaan uusiin rakentamismääräyksiin otetut lämpimän käyttöveden kulutusluvut on arvioitu reilusti yläkanttiin, ja rakentamismääräysten D3 ja D5 ohjeita noudattamalla lämpimän käyttöveden energiankulutusarvot muodostuvat helposti 25-125 % todellisuutta suuremmiksi.

Seurantatutkimusten mukaan 4-henkisen perheen tuhlaileva lämpimän veden käyttö kuluttaa yhteensä noin 3 700 kilowattituntia energiaa vuodessa. Rakentamismääräysten laskentaohjeita noudatettaessa esimerkiksi 147-neliöisen omakotitalon lämpimän veden käytöstä aiheutuva vuotuinen energiankulutus nousee peräti 6 239 kilowattituntiin.

Uudiskohteissa yleisesti käytettäviä, vedenkulutusta merkittävästi alentavia teknisiä ratkaisuja (paineenalennus, vettä säästävät vesikalusteet, yms.) käytettäessä lämpimän käyttöveden todellinen kulutus jää kuitenkin yleensä selvästi keskiarvotason alapuolelle, mikä tulisi ottaa huomioon uudiskohteiden E-luvun laskennassa.

Lämmin koti 12.7.2012