Uusi opas sähkölämmityksen valintaan

Sähkölämmitysfoorumin uudistettu sähkölämmitysopas esittelee nykyaikaisen sähkölämmityksen toteutusvaihtoehtoja ja antaa vinkkejä olemassa olevan lämmitysjärjestelmän parantamiseen.

Sähkölämmitys on varteenotettava lämmitysvaihtoehto myös tulevaisuuden uudisrakennuskohteissa. Sähkölämmitys on hankintakustannuksiltaan todella edullinen. Sähkölämmityksen ehdoton etu on myös erinomainen säädettävyys, säätötarkkuus ja ohjattavuus.

Oikea tieto on kaiken lähtökohta lämmitystapaa valittaessa. Sähkölämmitysfoorumi ry:n uudistetussa sähkölämmityksen valintaoppaassa käsitellään sähkölämmitysratkaisujen toteuttamista ja valintakriteereitä. Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu lämmitysjärjestelmä palvelee moitteettomasti vuosikymmenien ajan.

Oppaassa selvitetään myös peruskorjauksessa huomioitavat asiat. Vanhoissa sähkölämmitysjärjestelmissä pienillä korjausinvestoinneilla voidaan saavuttaa merkittäviäkin säästöjä, joita normaalisti ei tule ehkä ajateltuakaan. Selkeä opas soveltuu niin kuluttajille kuin rakennusalan ammattilaisillekin.

 

Lämmin koti 4.10.2011