Seuraa ja säädä sähkölämmitystä Elvarin ohjeilla

Sähkölämmitys mielletään usein energiasyöpöksi ja kalliiksi pientalon lämmitysvaihtoehdoksi. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Sähkölämmittäjällä on mahdollisuus ottaa käyttöön erilaisia keinoja, joiden avulla lämmitykseen kuluva sähkön määrä pysyy maltillisena.

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin useassa sähkölämmitteisessä pilottikohteessa lämmityssähkön kulutus on pienentynyt noin 30-40 prosenttia ainoastaan eri tilojen lämpötiloja säätämällä ja pienillä investoinneilla uuteen tekniikkaan. Tämä tarkoittaa, että noin 120 m2 kodissa, joissa sähkön kokonaiskulutus on ollut noin 20 000 kWh vuodessa, on kulutus vuodessa tippunut 12 000-14 000 kilowattituntiin.

Talon asukkaat ovat pääroolissa, kun tavoitellaan energiatehokkuutta tai lämmityssähkönkulutuksen pienentämistä. Kulutukseen vaikuttaa voimakkaimmin sisälämpötilojen säätäminen ja pitäminen oikeina. Suora sähkölämmitys sopii erinomaisesti lämmittämisen energiatehokkaaseen periaatteeseen eli lämmön tuottamiseen eri tiloihin vain asumistarpeen mukainen määrä. Tyhjää taloa tai tilaa on turha lämmittää, joten lämpötilan alentaminen poissaolojen, kuten lomien ajaksi, on kannattavaa.

Energitehokkuuden perustoimet

 • aseta ja pidä sisälämpötilat lämmitetyissä tiloissa suositusten mukaisina

  • oleskelutilat 20-21 °C
  • makuuhuoneet 18-20 °C
  • varasto 12 °C
  • autotalli 5 °C
 • estä hallitsemattomat ilmavuodot
 • käytä ilmanvaihtoa aina käyttötarpeen mukaan

Sähkölämmittäjän helpot tehostamistoimet

Sähkölämmityksen tavallisimmat ja käyttökelpoisimmat tehostamiskeinot sen jälkeen, kun säädöillä ja käyttötapamuutoksilla kulutus on asettunut oikealle tasolle, ovat joko ilmalämpöpumpun käyttöönotto tai tulisijan käytön lisääminen.

Ilmalämpöpumppu on usein helppo suoran sähkölämmityksen tehostaja. Tosin Elvarin pilottikohteissa on käynyt ilmi, että muillakin keinoin voi samaan lopputulokseen päästä. Ahkeran puun ja tulisijan käyttäjän sähkönkulutus voi olla jo tasolla, jossa lämpöpumpun hyöty jää vähäiseksi.

Elvarin pilottikohteissa on käynyt ilmi, että lämmittimien ja termostaattien uusimisella sekä lisäämällä lämmitykseen aikaohjaus, saadaan säätöihin lisää tarkkuutta ja lämmityksen ohjaus paranee merkittävästi.

- Markkinoilla kaivataan puolueetonta tietoa sähkölämmityksen tehokkuudesta, mahdollisuuksista ja käyttökelpoisuudesta. Tietoa ei ole olemassa riittävästi, vaan lämmitysmarkkinoita ja -valintoja ohjaavat mielikuvat ja markkinoilla toimivat laitekauppiaat, sanoo Arto Saastamoinen STUL:sta, joka on myös mukana Elvari-hankkeessa.

Merkittäviä tuloksia on saatu asentamalla aikaohjatut termostaatit kylpyhuoneen sähköiseen lattialämmitykseen. Toimenpiteellä on lähes puolitettu tilan lämmittämiseen käytetty energia. Tämä tarkoittaa tavanomaisen pientalon kylpyhuoneessa noin 1 000 kWh vuodessa. Jos kaikkiin kylpyhuoneisiin, joissa on sähköllä toimiva lattialämmitys, asennettaisiin käyttöön aikaohjattu termostaatti, saataisiin valtakunnan tasolla merkittäviä säästöjä.

Elvari on sähkölämmityksen tehostamisohjelma, joka auttaa sähkönkäyttäjiä valitsemaan ja toteuttamaan tehokkaimmat säästökeinot. Motivan ja Energiateollisuus ry:n yhdessä energia- ja talotekniikka-alan yritysten ja järjestöjen kanssa käynnistämän ohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa ja toimenpiteitä sähkölämmittäjien avuksi.