Hiilineutraalin energian siirtotekniikka

Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että tuotetut hiilidioksidipäästöt neutraloidaan rahoittamalla hankkeita, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä tai lisäävät hiilidioksidinieluja päästöjen verran.

Keinoja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on monia. Energiantuotannossa siirryttäneen tulevaisuudessa ydinvoimaan, turpeen energiankäytössä toteutettava sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä vesivoiman ja tuulivoiman lisärakentamiseen. Lisäksi energiatehokkuustoimenpiteet vievät yhteiskuntaa kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.