Ohjausjärjestelmät

Huonetta kannattaa lämmittää vain silloin, kun se on käytössä. Helpoiten kodin lämmityksen hallinta onnistuu siihen tarkoitetulla ohjausjärjestelmällä.

Sähkölämmityksessä käytetään huonekohtaisia termostaatteja, jotka mittaavat tilan lämpötilaa ja kytkevät lämmitystä tarpeen mukaan päälle ja pois. Termostaatti voi olla sijoitettuna itse laitteeseen, sähkökeskukseen tai olla erillisenä huoneen seinällä.

Ohjausjärjestelmillä voidaan tehdä lämmityksen keskitettyjä ohjaustoimintoja, kuten esimerkiksi varaavan lämmityksen ohjausta ulkolämpötilan mukaan. Nykyaikaisiin ohjausjärjestelmiin on myös liitetty etävalvonta- ja etäohjaustoimintoja. Samaa järjestelmää voidaan käyttää myös rakennuksen muuhun ohjaukseen ja valvontaan, kuten palo- ja murtoilmoitukseen.

Ohjausjärjestelmillä voidaan helposti pudottaa huonelämpötilaa esimerkiksi työssäoloajaksi. Pidempien lomamatkojen ajaksi huonelämpötilaa voidaan laskea pidemmäksi aikaa.

Enston etähallintajärjestelmä

Harvoin käytössä olevat tilat voidaan pitää jatkuvasti viileämpinä. Kauko-ohjattavilla järjestelmillä esimerkiksi vapaa-ajan asunnon lämpötilan voi nostaa asumistasolle oikea-aikaisesti ja pitää muut ajat matalampaa lämpötilaa.