Tuotanto

Sähkölämmitysjärjestelmä elää mukana ajassa. Sen käyttämä energia voidaan tuottaa aina uusimmilla ja ympäristöystävämmisillä tuotantotavoilla.

Sähkö toimii lämmitysenergian siirtäjänä voimalaitoksista lämmitettävään kohteeseen.

Voimalaitoksissa energiaa tuotetaan keskitetysti ja tehokkaasti uusimmalla tekniikalla. Vaikka tuotantotavat kehittyvät ja paranevat, kuluttaja ei joudu tekemään muutoksia omaan lämmitysjärjestelmäänsä.

Sähkökäyttöinen lämmitysjärjestelmä on erityisen hyvä valinta myös silloin, kun halutaan varautua energian pientuottomahdollisuuteen. Oman tuuli- tai aurinkovoimalan tuottama energia voidaan käyttää helposti ja tehokkaasti hyväksi talon lämmitysjärjestelmässä ilman mittavia muutostöitä.

Kuluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millä tavalla sähköä tuotetaan.

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta edellyttää sähkönmyyjät ilmoittamaan edellisenä kalenterivuonna myydyn sähkön alkuperän, jaottelun energialähteisiin ja hankintamuotoihin, tuonnin ETA-alueen ulkopuolelta, hiilidioksidin ominaispäästöt sekä hankinnan aiheuttaman mahdollisen ydinpolttoaineen ominaiskulutuksen.