Helsingin päätös osoittaa nykyiset energiamuotokertoimet virheellisiksi

Helsingin kaupunginvaltuuston 2.12.2015 tekemän päätöksen jälkeen ei voi olla enää kenellekään epäselvää, kuinka virheellisesti ja sähköä rankaisevasti eri energiamuotokertoimien lukuarvot on määritelty.

Kiveen hakattuna lähtökohtanahan on pidetty sitä, että esim. Hanasaaren yhdistelmävoimalaitoksen ensisijaisena tehtävänä on ollut tuottaa sähköä ja sieltä saatava kaukolämpö on sähköntuotannosta aiheutunutta ylijäämää. Tehty päätöshän osoitti, että kyse on vain ja ainoastaan kaukolämmön tarpeesta, joka korvataan muilla keinoin lopetettaessa Hanasaaren energiantuotanto. Sähkön tuotannon korvaamisesta ei käyty edes keskustelua, joten se ei ole voinut olla laitoksen ensisijainen tehtävä. Valitusta harhalähtökohdasta johtuen on eri energiamuotokertoimia määriteltäessä pidetty hyväksyttävänä ns. hyödynjakomenetelmän käyttöä yhdistelmävoimalaitosten osalta, vaikka se ei fysiikan lakeihin suoranaisesti perustukaan. Nyt on osoitettu, ettei sen käyttö perustu mihinkään muuhunkaan tosiasiaan.

Tämä nyt selkeästi virheelliseksi todettu lähtökohta pitäisi mitä pikimmin muuttaa eli korjata eri energiamuotokertoimien lukuarvot todellisuutta vastaaviksi. Tätä itse asiassa vaati jo edellinen eduskunta ja ympäristöministerikin. Sähköä rankaisevan kertoimen vaikutuksesta meillä on jo nyt yli 10 000 täysin virheellisesti laadittua energiatodistusta ympäri Suomen. Lisää virheellisiä todistuksia laaditaan edelleen, jollei todella nopeasti korjata tilannetta. Myös monessa tapauksessa uudisrakentamisen puolella on estynyt kuluttajan kannalta järkevimmän ja kustannustehokkaimman suoran sähkölämmityksen valinta kohteen lämmitysratkaisuksi. Ihmiset ovat joutuneet valitsemaan itselleen jonkin muun kustannustehottoman ja yleensä vain vesivahinko- ja homevaurioriskiä kasvattavan vaihtoehdon, sekä kuten nyt on osoittautunut todeksi, vieläpä erittäin epäoikeudenmukaisin perustein.

Lisätietoja:

Gustaf Åberg  
puheenjohtaja
gustaf.aberg@merilux.fi
0500 300 599

 Arto Saastamoinen
 asiamies
arto.saastamoinen@sahkolammitysfoorumi.fi
041 453 4065

Lämmin koti 8.12.2015