Rakennusten energiatodistukset pohjautuvat virheellisiin lähtötietoihin

Oikein laskettuna energiatehokkuus paranisi kaikissa kohteissa. Eniten parannusta syntyisi sähkölämmityskohteissa. Tämäkö on se syy, miksi virheellisiä lähtötietoja käytetään tietoisesti, eikä korjausta tehdä?


Käyttövedellä suuri merkitys energiatehokkuudessa

Viime aikoina on kirjoitettu paljon käyttöveden mittaamisesta ja siinä havaituista ongelmista. Ikävä kyllä ongelma on usein ratkaistu luopumalla mittarien käytöstä ainakin laskutusperusteena. Yksinkertainen ratkaisu tavallaan, mutta samalla tehty päätös romuttaa täydellisesti mittareiden käytön tuoman energiansäästön ja positiivisen ilmastovaikutuksen. Edellisen lisäksi kohteen asukkaat joutuvat vielä erittäin epäoikeudenmukaiseen ja eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden. Ihmeellisintä tässä kaikessa on se, että samanaikaisesti kun puhutaan energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä ilmastovaikutuksineen, tällaisella mittareiden käytöstä luopumisella tuetaan juuri niitä, jotka energiantuhlausta ja ilmastopäästöjä eniten aiheuttavat, kannustaen voimakkaasti heidän tapaiseen toimintaan.

Energiatehokkuuteen kannustava mitoitus

Useiden alan ammattilaisten taholtakin on jo pitkään todettu, että järkevä vedenkäyttö Suomessa tarkoittaa maksimissaan 100 l / (hlö, vrk) kulutusta. Energiatodistuksen laskennassa käytetty lämpimän käyttöveden kulutuksen arvo perustuu kuitenkin vähintään 155 l / (hlö, vrk) kulutukseen, josta lämpimän käyttöveden osuus on 40 %. Käytännössä laskennassa siis käytetään 55 % suurempaa arvoa todelliseen tarpeeseen nähden. Tehty tietoinen ja virheellinen valinta aiheuttaa varsin merkittävän virheen energiatodistukseen, joka virhe vielä korostuu voimakkaasti sähkölämmityskohteissa, sähkölle annetusta täysin ylisuuresta virheellisestä energiamuotokertoimen lukuarvosta johtuen.

Kuluttamisesta veloitus oikeudenmukaiseksi

Kun mittareiden käytön avulla saadaan kulutus laskemaan 55 l / (hlö, vrk), syntynyt säästö on helposti 100 € / (hlö, vuosi). Vaikka mittarit jouduttaisiin uusimaan 10 vuoden välein, varsin kustannustehokkaaksi niiden käyttö kuitenkin osoittautuisi. Toisaalta, tämän verran voi siis käyttövettä järkevästi käyttävä joutua maksamaan tuhlarin kuluja, jos ja kun mittareihin perustuvasta laskutuksesta luovutaan. Saati ne yksineläjät ja pienperheet, jotka asuvat neliömäärältään vähän isommassa asunnossa. He joutuvat maksamaan toisten aiheuttamia kustannuksia vuositasolla jopa useita satoja euroja. Ei voitane pitää merkitykseltään kovinkaan oikeudenmukaisena ja perusteltuna tai vähäpätöisenä.

Muutoksen aika

Lähes nollaenergiarakentamista koskevat säädökset ovat parhaillaan laadittavana. Toivottavasti tämäkin merkittävä energiatodistukseen vaikuttava virhe on niiden laatimisen jälkeen historiaa. Myös sähkön energiamuotokertoimen lukuarvon korjaus selvästi pienemmäksi on välttämättömyys. Johan sille nauravat naurismaan aidatkin, että koko maailman kuohuessa hiilidioksidipäästöistä, meillä täällä Suomessa voimakkaasti hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat fossiiliset polttoaineet ovat 1,7-kertaisesti parempia lähes hiilidioksidipäästöttömään sähköön verrattuna. Suhdehan tulisi käytännössä olla täysin päinvastainen.

Lisätietoja:
Gustaf Åberg
puheenjohtaja
0500 300 599
gustaf.aberg@merilux.fi

Arto Saastamoinen
asiamies
041 453 4065
arto.saastamoinen@sahkolammitysfoorumi.fi

Lämmin koti 17.8.2015