Perinteinen sähkölämmitys pelastamassa Suomea

Perinteinen sähkölämmitys on elinehto, jos haluamme nauttia edullisesta toimintavarmasta sähköenergiasta.

Suomen sähköenergian tuotannossa sähkökulutuksen huipputehotarpeet ja niistä seuraavat ongelmat nousevat ratkaisevaan merkitykseen tulevaisuudessa sähkön riittävyyttä ja toimintavarmuutta tarkasteltaessa. Ei niinkään vuositason energiankulutus. Aalto-yliopiston professori Matti Liski esitti (HS Talous 3.7) ratkaisuksi perinteisen sähkölämmityksen hyödyntämistä kysyntäjouston mahdollistamisessa. Totta onkin, että sen soveltuvuus siihen on erinomainen ja sen avulla voidaan saada melkoinen helpotus huippukuormitusten ongelmatilanteisiin. Voimakkaasti viime aikoina yleistynyt sähkölämmitysmuoto on erilaiset lämpöpumppuratkaisut. Energiankäytön seurantatutkimuksissa (TAMK / Vuores) on havaittu, lämpöpumppujen toimiessa päälämmitysmuotona, aiheuttavan merkittävästi suuremmat sähkön kulutuksen huipputehopiikit perinteisempään suoraan sähkölämmitykseen verrattuna. Eikä päälämmitysmuotona toimivia lämpöpumppuratkaisuja ole mahdollista ohjata tiheästi pois ja päälle kuten perinteisempää sähkölämmitystä, kysyntäjouston edellyttämällä tavalla. Samaisessa seurantatutkimuksessa on käynyt ilmi myös se, että perinteinen suora sähkölämmitys ei aiheuta käytännössä juuri lainkaan tehokulutuspiikkejä. Tämäkin vanha myytti on siis joutunut väistymään totuuden tieltä. Näyttääkin voimakkaasti siltä, että perinteinen sähkölämmitys on lähes elinehto, jos haluamme turvata sähkön riittävyyden ja toimintavarmuuden tulevaisuuden Suomessa.


Lämmin koti 6.7.2015