Sähkölämmitysfooruumi lähestyi ministeriä energiatodistusasiassa

Sähkölämmitysfoorumi lähestyi oheisen alla näkyvän kirjelmän muodossa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasta

Arvoisa ministeri,

Hylätessään Suomen Omakotiliitto ry:n tekemän kansalaisaloitteen energiatodistuslain muuttamiseksi, eduskunta edellytti hallituksen ryhtyvän välittömiin toimenpiteisiin energiatodistuslain sisällön muuttamiseksi ymmärrettävämmäksi. Antamanne lehtihaastattelun mukaan valmistelutyö on käynnistetty.

Sähkölämmitysfoorumi ry pitää erittäin hyvänä asiana sitä, että energiatodistuslain sisältöä lähdetään muuttamaan kuluttajille ymmärrettävään suuntaan.

Järjestömme edustaa Suomessa yli 600 000 sähkölämmitteisen kotitalouden ja niissä asuvien lähes 2 miljoonan kansalaisen ääntä.

Yhtenä osana muutoksessa on eri energiamuodoille annettujen energiamuotokertoimien muuttaminen. Energiamuotokertoimien muuttumisen myötä energiatodistusten sisältökin muuttuu varmuudella.

Kysymmekin Teiltä onko ennen muutosten valmistelua ja vahvistamista enää mielekästä vaatia energiatodistusta sellaisiin kohteisiin, joissa ei vielä tähän mennessä sitä ole ollut tarvetta laatia?

Arvoisa ministeri, mikä sopisi paremmin Suomen tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen, kuin turhien kustannusten välttäminen antamalla valmistelun ajaksi erillismääräys? Toisena vaihtoehtona toki on, että muutos saadaan toteutettua tämän vuoden aikana ja uusi muutettu laki voisi astua voimaan 1.1.2015. Liian nopean käsittelyn uhkana on, että valmistelu jää puutteelliseksi, eikä tärkeitä osapuolia ehditä kuulla riittävästi.

Asunto-osakeyhtiöissä nykytilanne on erityisen hankala, koska niissä aiemmin käytetty isännöitsijän laatiman energiatodistuksen käyttöaika umpeutuu vuoden loppuun mennessä. Vaatimus energiatodistuksen teettämisestä juuri nyt on Sähkölämmitysfoorumin mielestä asukkaiden rahojen tuhlausta.

Nykyisistä asuntojen myynti-ilmoituksista voi nopeasti vilkaisemalla todeta, että joko energiatodistusta ei ole lainkaan tai se on annettu vuoden 2007 mallin mukaisesti, ja voi hyvin olla voimassa lähes 10 vuotta. Ilmoituksissa nykyisen energiatodistuslain mukainen energiatodistus näyttää olevan poikkeus. Mitä vähemmän näitä pian vanhoiksi käyviä energiatodistuksia ehditään laatia, sitä vähemmän kuluttajille on niistä harmia ja turhia kustannuksia.

Mikäli muutettua lakia ei saada voimaan 1.1.2015 mennessä, Sähkölämmitysfoorumi ry esittää erillisohjeistuksen antamista siitä, että energiatodistusta ei tällaisiin kohteisiin tarvitsisi laatia ennen muutetun energiatodistuslain voimaantuloa. Asunto-osakeyhtiöiden kohdalla nopein ja tehokkain tapa olisi jatkaa isännöitsijän antaman energiatodistuksen voimassaoloaikaa.

Katsomme, että erillisohje on kiireellisesti tarpeen ja sillä voidaan yrittää palauttaa kuluttajien uskoa energiatodistukseen. Jos nyt tiukasti vaaditaan nykyisen lain mukaisia energiatodistuksia myyntiin tai vuokrattavaksi tuleviin kohteisiin, ruokitaan helposti lisää kuluttajien epäluuloa koko energiatodistusjärjestelmää kohtaan.

Allekirjoittaessaan Suomen Omakotiliiton kansalaisaloitteen, yli 62 000 täysi-ikäistä suomalaista asukasta on reagoinut nykyisen energiatodistuslain epäoikeudenmukaisuuteen jo lähes vuosi sitten. Uskomme asiaan tyytymättömän joukon olevan tänä päivänä paljon suurempi, kun asia on pikkuhiljaa valjennut myös kaikille vuokralaisille ja asunto-osakeyhtiöissä asuntoja omistaville.

 

Kunnioittavasti

Espoossa 23.9.2014

Sähkölämmitysfoorumi ry, hallitus

 

Gustav Åberg
puheenjohtaja

Arto Saastamoinen
asiamies

 

Lämmin koti 29.9.2014