Omakotiliiton kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Suomen Omakotiliitto ry:n kansalaisaloite rakennuksen energiatodistuksen muuttamiseksi etenee eduskuntaan. Väestörekisterikeskus tarkisti kannatusilmoitusten oikeellisuuden ja kelpoisuuden. Hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määräksi vahvistui 62.211.

 

Suomen Omakotiliitto ry:n kansalaisaloite rakennuksen energiatodistuksen muuttamiseksi etenee eduskuntaan. Väestörekisterikeskus tarkisti kannatusilmoitusten oikeellisuuden ja kelpoisuuden. Hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määräksi vahvistui 62.211. Näistä sähköisiä ilmoituksia oli yhteensä 31.652 ja niistä hylättiin yksi. Paperisia ilmoituksia kerättiin yhteensä 31.171 kappaletta ja niistä hylättiin 611 kappaletta.

Uudistettu rakennuksen energiatodistuslaki on ollut voimassa 1.6.2013 alkaen jo yhdeksän kuukautta. Tänä aikana kansalaisilta ja yrityksiltä on saatu paljon palautetta energiatodistuksen toimimattomuudesta. Asia on kuumentanut tunteita ja energiatodistuksesta on keskusteltu verkossa ja sosiaalisessa mediassa laajasti.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: "Rakennuksen energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet ovat ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä. Erityisesti pientaloasukkaat ovat hyvin tietoisia energiankulutuksesta. He ovat säästäväisiä energiankäytössä ja he haluavat hyödyntää energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja asumisessaan. Nykyinen energiatodistus ei anna energiakulutuksesta todellisuutta vastaavaa kuvaa kenellekään eikä se myös kannusta säästämään energiaa. Direktiivin puitteissa on kuitenkin mahdollista säätää nykyistä huomattavasti parempi laki. "

Aloitetta tukevat jo nyt lukuisat yhteisöt: Energiateollisuus ry, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, Maanomistajain Liitto ry, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkölämmitysfoorumi ry, ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry. Kansalaisten ja järjestöjen lisäksi aloite on saanut tukea jo useilta kansanedustajilta eri puolueista.

"Teemme paraikaa tarkennettua esitystä rakennuksen energiatodistuslaiksi ja -asetukseksi. Tuomme ne aloitteen kanssa eduskuntaan ja toivomme niiden kokonaisvaltaista käsittelyä. Kertyneiden kokemusten ja uuden tiedon pohjalta energiatodistuksesta voidaan tehdä luotettava, selkeä ja läpinäkyvä sekä energiatehokkuuteen kannustava väline," kertoo toiminnanjohtaja Kaija Savolainen.

 

Lämmin koti 10.3.2014