Vastaisivatpa teot puheita!

Useiden eri tahojen viimeisten vuosien aikaisista kommenteista huolimatta automaation tuomaa hyötyä EI SAA huomioida asuntorakentamisen energialaskelmissa.

Ympäristöministeri Ville Niinistö ja Espoon Vihreän valtuustoryhmän pj. Inka Hopsu kirjoittivat osuvasti (30.10. Länsiväylä) puhtaan teknologian ja ilmastonmuutoksen torjunnan, olevan mahdollisuus Espoolle. Itse näen sen mahdollisuudeksi, en ainoastaan Espoolle, vaan koko Suomelle. Ympäristöministeriössä, tosin asunto- ja viestintäministerin alaisuudessa laadittu metodiikka E-luvun laskennalle romuttaa kuitenkin totaalisesti tämän mahdollisuuden asuntorakentamisen osalta. Kyseisen ministeriön osan taholta on kyllä kirjoitettu sanatarkasti seuraavaa " automaatiojärjestelmien merkitys tulee entisestään korostumaan siirryttäessä kohti lähes nollaenergiarakentamista", mutta tuohon kirjoitukseen asian eteenpäin vieminen on sitten jäänytkin. Useiden eri tahojen viimeisten vuosien aikaisista kommenteista huolimatta automaation tuomaa hyötyä EI SAA huomioida asuntorakentamisen energialaskelmissa. Tästä syystä energiatodistuksen energiatodistusluokkaan ja E-lukuarvoon asuinrakentamisessa automaatiolla, sen mukanaan tuomilla hyvillä säädöillä ja ohjauksilla, ei ole minkäänlaista vaikutusta. Luo siinä sitten puhdasta teknologiaa ja ilmastonmuutosta palvelevia ratkaisuja, kun kotimarkkinoiden syntyminen näin voimakkaasti määräysteknisesti estetään.

 

Gustaf Åberg
puheenjohtaja
Sähkölämmitysfoorumi ry

 

Lämmin koti 4.11.2013