Sähkölämmitys edullisin alle 200 m2 uudispientaloissa

Uudet pientalot ovat niin energiapihejä, että alle 200 m2 pientaloissa kannattavin lämmitysmuoto on suora sähkölämmitys

Pientalojen lämmitystapojen vertailulaskuri

Motiva on julkaissut pientalojen lämmitystapojen vertailulaskurin sivuillaan. Laskuri on käyttökelpoinen apuväline, kun kuluttaja vertailee eri lämmitystapoja keskenään. Kuluttajan kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä useissa tapauksissa laskennassa käytettävät lähtöarvot eivät ole suoraan sopivia. Suureita on lisäksi melkoinen määrä, joten helpolla ei kuluttaja pääse. Jos luottaa pelkästään annettuihin lähtöarvoihin, saattaa lopputulos olla virheellinen. Esimerkiksi tällaisesta muutostarpeesta käy hyvin kaukolämmön hinta. Vakioarvona laskuri käyttää arvoa 7,5 s/kWh. Tämä on pääsääntöisesti liian alhainen hinta, vaikka löytyy toki joitain paikkakuntia, joilla ko. keskihinnallakin voi kaukolämpöä ostaa pienkohteeseen.

Toinen helposti harhaan johtava asia on lämpimän käyttöveden energiankulutus. Vaikka perheessä olisikin molemmat vanhemmat ja 3 lasta, iältään esimerkiksi 10 v, 13 v ja 16 v, henkilömääräsarakkeeseen ei ole syytä laittaa lukuarvoa 5, jos tarkoitus on laskurin avulla vertailla hankintaa pidemmällä tähtäyksellä. On varsin epätodennäköistä, että talossa asuisi edes 10 vuoden päästä 5 henkeä, vaan voidaan olla jopa siinä tilanteessa, että asujia on ainoastaan 2 henkilöä.

Laskurin käytössä ja tulosten tulkinnassa tarvitaan siis tarkkuutta. Todellisia paikkakuntakohtaisia hintatietoja sekä omakohtaisia kulutusmääriä hyväksi käyttäen laskurin lopputulokseksi saadaan luotettavia arvoja.

Kun kyseessä on nykypäivän matalaenerginen uudisrakennus, saadaan seuraavia lopputuloksia.

Alle 150 m2 omakotitalon lämmitysmuodoksi kannattaa aina valita sähkölämmitys. Aina 200 m2 kokoon asti sähkölämmitys on erittäin kilpailukykyinen ja vasta sitä suurempien omakotitalojen kohdalla alkavat muut vaihtoehdot saavuttaa kilpailukykyä sähkölämmitykseen verrattuna. Passiivitaloratkaisuissa sähkölämmitteinen talo on paras vaihtoehto vielä selvästi suuremmillakin neliömäärillä.

Katso graafi

Lämmin koti 29.10.2013