Uudistettu energiatodistuslaki aiheuttaa turhia kustannuksia

Väite vertailtavuuden parantumisesta ei kestä kriittistä tarkastelua.

Lakivalmistelun yhteydessä muutoksia perusteltiin voimakkaasti eri kohteiden välisen vertailtavuuden parantumisella. Näin ei käy todellisuudessa, joista selkeinä esimerkkeinä edellisen sivun taulukot. Uuden energiatodistuslain mukaan sähkölämmitteisen pientalon energiatehokkuusluokka on huonompi öljyllä tai kaukolämmöllä lämmitettyyn kohteeseen nähden. Siitäkin huolimatta, että sähkölämmitteinen kohde kuluttaa energiaa vähemmän, aiheuttaa CO2-päästöjä vähemmän ja sisältää eniten uusiutuvaa energiaa. Lisäksi vuotuiset ostoenergiakustannukset ovat alhaisimmat sähkölämmitetyssä kohteessa.

Mitä haittaa uudistetusta energiatodistuslaista aiheutuu?

• Suurimmassa osassa kohteista ostajan kannalta kohteiden väliset erot energiatehokkuudessa eivät tule ilmi
• Useissa tapauksissa käy jopa niin, että vertailutieto, jonka energiatodistus tuottaa, on ostajan kannalta katsottuna harhaan johtavaa. On täysin mahdollista ja jopa erittäin todennäköistä, että vertailtaessa kolmea samankokoista eri lämmitysmuodoilla toteutettua kohdetta niiden energiatodistusluokan mukaan, käy seuraavasti:

Paremman energiatodistusluokan rakennus kuluttaa lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen ostoenergiaa 25 - 100 % enemmän, keskimääräinen ostoenergiakustannus on 25 - 100 €/kuukausi enemmän ja kohde synnyttää lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuottamisessa jopa 2 - 7-kertaiset ilmastopäästöt heikomman energiatodistusluokan saaneeseen kohteeseen nähden.
• Uusiutuvan energian käytön osuus on suurinta heikoimmassa energialuokassa olevassa kohteessa
• Asunnon myyjä joutuu hankkimaan kalliin energiatodistuksen (500 - 700 €), minkä lopputulos ei uuden lain mukaisella teoreettisella laskentatavalla vastaa lainkaan todellisuutta.
• Asuntomarkkinoilla sähkölämmitteisten kohteiden hinta ja arvostus voi laskea perusteettomasti

Edellisessä ei voi todellakaan olla mitään järkeä, jos tavoitteenamme on energiatehokkuus, energiansäästö ja negatiivisten ilmastovaikutusten torjuminen kustannustehokkaasti.

Miten energiatodistuslakia tulisi muuttaa?


Mitattuun todelliseen energiankulutukseen perustuva energiatodistus kertoisi kaiken kohteessa kulutetun energian määrän. Samalla se kannustaisi kaikkia huomioimaan pienetkin säästö- ja tehokkustoimenpiteet omassa energiankulutuksessaan. Usein saavutettaisiin merkittäviä vaikutuksia jopa ilman ensimmäistäkään investointia. Muutokset omissa käyttötottumuksissa kehittyisivät oikeaan suuntaan, vaikuttaen positiivisesti muissakin toiminnoissa energiatehokkuuden ja energiansäästön näkökulmasta katsottuna.
Eri energiamuodoille määriteltyjen kertoimien lukuarvoja ei tulisi käyttää lainkaan energiatodistuksessa. Niiden arvoja ei ole edes lyhyellä tähtäimellä määriteltävissä yksiselitteisesti, puolueettomasti ja luotettavasti. Ne ovat lisäksi jatkuvassa muutoksessa ja siten ne aiheuttaisivat vuosittaisen muutostarpeen. Lopputuloksena olisi vain runsaasti epäselvyyksiä ja hämmennystä, joka ei olisi edesauttamaan todellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Lisätietoja kaaviomuodossa

Lämmin koti 15.5.2013