Energiatodistuksen laskutapa vääristää kulutuslukuja

Sähkölämmitteisen omakotitalon laskennallinen kokonaisenergiankulutus nousee helposti moninkertaiseksi rakennuksen todelliseen energiankulutukseen verrattuna.

Konsulttitoimisto LPP Partners Oy:n Motivan Elvari-hankkeelle tekemän selvityksen mukaan sähkölämmitteisten omakotitalojen laskennalliset, uuden energiatodistuslain ohjeiden mukaisesti lasketut E-luvut saattavat nousta yli kolme kertaa todellisia kulutuslukuja suuremmiksi.

Selvityksessä mukana olleen, vuonna 1953 valmistuneen sähkö- ja puulämmitteisen omakotitalon laskennalliseksi kokonaisenergiankulutukseksi tuli 76 950 kWh vuodessa uuden energiatodistuslain ohjeiden mukaisesti laskettuna, vaikka rakennuksen todellinen, vuoden aikana mitattu kulutus oli vain 22 786 kWh vuodessa.

Kahdessa muussa vertailussa mukana olleessa kohteessa energian laskennallinen kulutus nousi vastaavasti 2,5 ja 2,6 kertaa todellista kulutusta suuremmaksi. Kohteiden, eli vuosina 1953, 1973 ja 2008 valmistuneiden omakotitalojen energiankulutusta on seurattu tarkasti jo useita vuosia Motivan vetämän Elvari -sähkölämmityksen tehostamisohjelman osana.

Sähkölämmitysalaa edustavan Sähkölämmitysfoorumi ry:n mukaan nyt saadut vertailutulokset osoittavat, että uusi energiatodistuslaki ja lakiin sisältyvät virheelliset energiankulutuksen laskentakaavat lähtötietovirheineen rankaisevat sähkölämmitystä perusteettomasti ja kohtuuttomasti.

Laskettu E-luku vaikuttaa suoraan uudistetun energiatodistuslain mukaiseen rakennuksen energiatehokkuusluokkaan ja tätä myötä yli puolen miljoonan sähkölämmitteisen omakotitalon jälleenmyyntiarvoon. Tulevaisuudessa vaikutus voi vielä laajentua kiinteistöveroon, nostaen sitä edellisestä johtuen erityisesti sähkölämmityskohteissa.

Sähkölämmitysfoorumin mukaan nykyisillä laskentakaavoilla ja lähtöarvoilla jopa minimaalisesti energiaa kuluttavat sähkölämmitteiset matalaenergiatalot saadaan näyttämään energiasyöpöltä tuhlareilta, vaikka totuus olisi täysin päinvastainen.

Sähkölämmitteinen omakotitalo on lisäksi erittäin ympäristöystävällinen, sillä sen käyttämästä kokonaisenergiasta 41 % on uusiutuvaa ja 73 % kasvihuonekaasupäästötöntä.

 

Laskelmissa käytetyt tarkat luvut löydät oheisesta PDF-liitteestä

 

Lämmin koti 7.2.2013