STUL ry: Sähkölämmitys halutaan estää

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n mukaan ympäristöministeriössä valmisteilla olevat uudet rakennusmääräykset tekevät sähkölämmityksen rakentamisen uusiin pientaloihin käytännössä lähes mahdottomaksi.

Ympäristöministeriön primäärienergiakertoimet määrittelevät sähkön kaksi kertaa öljylämmitystä huonommaksi vaihtoehdoksi ja neljä kertaa pahemmaksi kuin risujen polttamisen. Piirros Kalle Kemppainen.

Ympäristöministeriö julkisti viime syksynä esityksen uusiksi rakennusmääräyksiksi. Tuolloin oli kuitenkin vielä epäselvää, miten määräykset vaikuttavat käytännön rakentamiseen. Asian selvittämiseksi ministeriö, Sitra sekä sähkö- ja rakennusalat toteuttivat yhteisen projektin, jossa esimerkkitalolaskelmilla selvitettiin ehdotettujen määräysten vaikutukset rakentamiseen.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tulkinnan mukaan laskelmien keskeinen tulos on, että uudet määräykset käytännössä lähes estävät sähkölämmityksen uusissa pientaloissa. Tähän johtavat määräysten eri energiamuotojen kertoimet, jotka asettavat sähkön selkeästi muita energiamuotoja heikompaan asiaan. STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen vaatii kertoimien muuttamista vastaamaan eri energiamuotojen todellisia hiilidioksidipäästöjä.

- Energiamuotojen kertoimia ei perustella mitenkään. Suomessa kulutettava sähkö tuotetaan jo nyt lähes joko kokonaan päästöttömästi vesi-, ydin- ja bioenergialla, tai hyvällä hyötysuhteella ja pienillä ominaispäästöillä tehokkaassa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Tästä huolimatta sähkö määritetään ministeriön kertoimilla kaksi kertaa pahemmaksi kuin öljy ja neljä kertaa pahemmaksi kuin risujen poltto, Kyllönen ihmettelee.

STUL:n mukaan toinen räikeä epäkohta ympäristöministeriön esityksessä on, että laajasti käytettyjä ilmalämpöpumppuja ei hyväksytä uusiutuvan energian lähteeksi mutta selkeästi huonomman hyötysuhteen ilma-vesilämpöpumput hyväksytään.

- Uusilla määräyksillä halutaan selvästikin pönkittää kalliita vesikiertoisia lämmitysjärjestelmiä. Pientalorakentajat pakotetaan investoimaan järjestelmiin, jotka ovat tulevaisuuden minimaalisesti lämmitysenergiaa kuluttavissa passiivi- ja nollaenergiataloissa täysin turhia, Kyllönen sanoo.

 

Sähkölämmitysfoorumin kannanotto uusiin rakentamismääräyksiin


Lämmin koti 31.1.2011