Lämmön talteenotto

Ilmanvaihdolla huolehditaan siitä, että talossa on hyvä ja puhdas sisäilma. Käytännössä kaikkiin uusiin taloihin rakennetaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Lämmön talteenottolaite (LTO) on koneellinen ilmanvaihtoyksikkö, jossa poistuvalla ilmalla lämmitetään sisään otettavaa kylmää ilmaa.

LTO-laite ja ilmalämpöpumppu ovat kaksi täysin erilaista laitetta, joiden ominaisuuksia ei pidä vertailla keskenään. Ilmalämpöpumppu ei ole ilmanvaihtokone, vaan energiansiirtolaitteisto, jonka avulla siirretään lämpöenergiaa talon ulkopuolelta sisään tai päinvastoin.

LTO suodattaa taloon tulevan ulkoilman lämmittäen sitä samalla. Ilmalämpöpumppu tuottaa taloon tasaisen lämmön erittäin edullisesti, tarjoaa jäähdytyksen kesähelteillä, poistaa kosteutta sekä puhdistaa sisäilmaa tehokkaasti.

Nämä kaksi laitetta yhdessä täydentävät toisiaan. Esimerkiksi poistoilmalämpöpumpulla ja pyörivällä lämmön talteenottokiekolla varustetulla ilmanvaihtolaitteella saavutetaan noin 90 prosentin lämmön talteenoton vuosihyötysuhde.

Vuosihyötysuhde tarkoittaa vuosittain talteen otettavan lämpömäärän suhdetta lämpömäärään, joka rakennuksen ilmanvaihdon lämmitykseen kuluisi ilman lämmön talteenottoa.

On tärkeää valita ilmanvaihtokone asunnon tarpeiden mukaan. Ilmanvaihtokoneen on normaalioloissa pystyttävä vaihtamaan asunnon ilma kerran kahdessa tunnissa noin puolella teholla. Tällöin jää tehostamisen varaa muun muassa kesäajan yötuuletukseen tai hiljentämisen mahdollisuus matkojen ajaksi.

Konetta valittaessa kannattaa miettiä myös miten haluaa koneen säätämisen tapahtuvan. Kehittyneemmissä laitteissa on hiilidioksidi- ja kosteusantureita, jolloin ilmanvaihdon määrää säädetään automaattisesti ilman laadun mukaan.

Kylmimpinä aikoina LTO-laite ei aina riitä, vaan tarvitaan lisälämmitystä. Se tehdään jälkilämmityspatterilla, joka on joko sähkövastus tai vesikiertoinen jälkilämmityspatteri.