Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu on pitkälle kehitetty, helposti asennettava, varmatoiminen, jopa kaukosäätimellä helposti ohjattavissa oleva laite, joita on kuumissa maissa käytössä kymmeniä miljoonia yksikköjä.

Ilmalämpöpumput hyödyntävät ulkoilman energiaa. Ulkoilman käyttäminen lämmön lähteenä on halvin mahdollinen ratkaisu. Lämpöpumppu toimii sähköllä, mutta tarvitsee toimiakseen vain osan suoran sähkölämmityksen vaatimasta sähköenergian määrästä.

Ilmalämpöpumppu siirtää lämpöenergiaa ulkoilmasta ja luovuttaa sen suoraan sisäilmaan. Ilman lämpötilasta riippuen ilmalämpöpumppu lämmittää taloa 2-3-kertaisesti sen kuluttaman sähköenergian verran.

Sisäyksikkö kierrättää talon sisäilmaa lävitseen ja lämmittää sitä. Laitetta voidaan käyttää myös ilmastointilaitteen tapaan sisäilman viilentämiseen. Ilmalämpöpumppu lämmittää tai jäähdyttää käytännössä vain sitä tilaa johon se on asennettu.

Ilmalämpöpumpun tuottaman lämmön määrä riippuu ulkoilman lämpötilasta. Mitä matalampi ulkolämpötila on, sitä vähemmän lämpöä voidaan tuottaa. Pumppujen suorituskyky on parantunut ja laadukkailla laitteilla voidaan saada merkittävästi lämpöä jopa -20 °C:n ulkolämpötiloissa.

Ilmalämpöpumpulla voidaan tuottaa tyypillisesti 30-40 % huonetilojen lämmitysenergiasta. Lämpöpumpun mitoitus, sisäyksikön asennus, laitteen käyttötavat ja huonejako vaikuttavat saavutettavan säästön määrään. Suomalaisissa sääolosuhteissa ilmalämpöpumpulla voi laskea sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta noin kolmanneksella.

Koska ilmalämpöjärjestelmä ei toimi kovalla pakkasella eikä se voi tuottaa rakennuksen lämmintä käyttövettä, on ilmalämpöjärjestelmä tarkoituksenmukaista yhdistää sähkölämmitykseen, joka on toteutettu lämmityskaapeleilla, -kelmuilla tai sähkölämmityspattereilla. Ilmalämpöpumppu soveltuukin erinomaisesti huonekohtaista sähkölämmitystä täydentäväksi lämmitystavaksi.

Lisätietoja ilmalämpöpumpuista:
SULPU - Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry